Arhivă Apeluri

MĂSURA 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL

APELUL 1 / septembrie 2018
Data lansării apelului: 03 septembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 19 octombrie 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 1.1, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

__________________________________________

__________________________________________

MĂSURA 2.1/2A – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință

APELUL 2 / aprilie 2018
Data lansării apelului: 02 aprilie 2018
Data limită de depunere a proiectelor: 07 mai 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 2.1, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

__________________________________________

MĂSURA 2.1/2A – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință

APELUL 1 / septembrie 2017
Data lansării apelului: 11 septembrie 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 2.1, Versiunea Apel 1 / septembrie 2017

01. Anexa 1 – Cererea de Finanțare M 2.1

02. Anexa 2 – Fișa măsurii M 2.1

03. Anexa 3 – Planul de afaceri M 2.1

04. Anexa 4 – Decizie de finanțare – anexele I si II M 2.1

05. Anexa 5 – Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru sectoarele vegetal și zootehnie

07. Anexa 7 – Nominalizarea arealelor viticole

08. Anexa 8 – Lista DOC a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale ale vinurilor

09. Anexa 9 – Codul bunelor practici agricole

10. Anexa 10 – Calculatorul capacității de stocare și împrăștiere a gunoiului de grajd

12. Anexa 12 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de A.N.Z.

13. Anexa 13 – Lista Asociațiilor acreditate de A.N.Z.

14. Anexa 14 – Lista U.A.T.-urilor din zonele normale

15. Anexa 15 – Instrucțiuni de evitare a condițiilor artificiale

16. Anexa 16 – Declarație de raportare a plăților efectuate de AFIR

17. Anexa 17 – Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

18. Anexa 18 – Declarație de înregistrare în Registrul debitorilor

19. Anexa 19 – Declarație privind eligibilitatea solicitantului

20. Anexa 20 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

21. Anexa 21 – Fișa de Conformitate M 2.1

22. Anexa 22 – Fișa de Eligibilitate M 2.1

23. Anexa 23 – Fișa de Evaluare a Criteriilor de Selecție M 2.1

24. Anexa 24 – Fișa de evaluare în teren M 2.1

__________________________________________

__________________________________________

 MĂSURA 2.2/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare

APELUL 2 / aprilie 2018
Data lansării apelului: 06 aprilie 2018
Data limită de depunere a proiectelor: 08 mai 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 2.2, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________

MĂSURA 2.2/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare

APELUL 1 / octombrie 2017
Data lansării apelului: 04 octombrie 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 06 noiembrie 2017, ora 12:00.
Anunțul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

00. Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 2.2 “Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare”, Versiunea 1 Apel 1 / octombrie 2017

01. Cerere de finantare M2.2, versiunea octombrie 2017

02. Anexa 2 Studiu de fezabilitate conform HG907 – 2016

02.1. Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

02.2. Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

03. Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

04. Anexa 4 Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

05. Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola

06.1. Anexa 6 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

06.2. Anexa 6 Lista rase autohtone (indigene)

07. Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole

08. Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec 2016

09. Anexa 9 Model Contract de Finantare

10. Anexa 10 Fisa Masurii 2.2 2A

11. Anexa 11 Lista actelor normative utile M2.2

12. Anexa 12 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

13. Anexa 13 Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

14. Anexa 14 Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii

15. Anexa 15 Declaratie raportare plati efectuate de AFIR

16. Anexa 16 Declaratie eligibilitate solicitant

17. Anexa 17 Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca

18. Anexa 18 Procedura de evaluare selectie contestatie

19. Anexa 19 Fisa Conformitate metologia de verificare M 2.2

20 Anexa 20 Fisa Eligibilitate metodologia de verificare M 2.2

21. Anexa 21 Fisa evaluare criterii selectie M2.2

22. Anexa 22 Fisa de verificare pe teren 2.2

23. Anexa 23 Corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei

_________________________________

__________________________________________

MĂSURA 2.3/1A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL Ștefan cel Mare

APELUL 2 / septembrie 2019

Data publicării apelului: 13 septembrie 2019.
Data lansării apelului: 27 septembrie 2019, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 28 octombrie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Formularul CDRJ de validare a Apelului îl găsiți aici.

Fișa Măsurii 2.3, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________

MĂSURA 2.3/1A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL Ștefan cel Mare

APELUL 1 / decembrie 2018 – prelungire
Data lansării apelului: 13 decembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor, prelungită până pe: 20 februarie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 2.3, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________

MĂSURA 2.3/1A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL Ștefan cel Mare

APELUL 1 / decembrie 2018
Data lansării apelului: 13 decembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 21 ianuarie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 2.3, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

00. Ghid M2.3_1A versiunea decembrie 2018

01. Anexa 1 – Cerere de finantare masura M2.3_1A

02. Anexa 2 – Fisa masurii M 2.3_1A – Dezvoltarea de structuri asociative

03. Anexa 3 – Declarație privind asigurarea capacitatii tehnice si financiare

04. Anexa 4 – Declarație de raportare către GAL Stefan cel Mare

05. Anexa 5 – Fisa Conformitate Metodologia de verificare M 2.3_1A

06. Anexa 6 – Fisa eligibilitate_Metodologia de verificare M2.3_1A

07. Anexa 7 – Fisa evaluare criterii selectie_Metodologia de verificare M2.3_1A

08. Anexa 8 – Model Contract de finantare servicii

09. Anexa 9 – Procedura de evaluare si selectie GAL _2018

10. Anexa 10 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

_________________________________

M2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători.

APELUL 1 – EURI / martie 2023
Data lansării apelului: 31 martie 2023
Data limită de depunere a proiectelor: 02 mai 2023, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul solicitantului și anexele,

0 Ghid 2.4_2B FONDURI EURI 2023

Anexa 01 -Cerere de finantare 2.4_2B

Anexa 02 – Plan_de_Afaceri

Anexa 03 – Fisa Masurii 2.4_2B

Anexa 04 – Model_Contract_de_finantare

Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potential_agricol

Anexa 05.2 – Potential productie vegetala

Anexa 05.3 – Potential productie zootehnica

Anexa 05.4 – Metodologie utilizare Calculator

Anexa 05.5_-_Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie_Potential

Anexa 06.1 – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 06.2 – Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017

Anexa 6.3 – Ghid_platforme_individuale

Anexa 07.1 – Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa 07.2_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole

Anexa 07.3 ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG

ANEXA 8. Legislatie

Anexa 9 – OUG_nr.3_2015_pentru_aprobarea_schemelor_de_plati_2015_-_2020

Anexa 10.1 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative

Anexa 10.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice

Anexa 10.3 – Lista_UAT_din_zonele_normale

ANEXA 11 – Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

Anexa 12 – Coeficienti_Productie_Standard_2013

Anexa 13 – Angajamentul-solicitantului-privind-crearea-de-locuri-de-munca

Anexa 14 – DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

Anexa 15 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 16. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022.oct

Anexa 17 – Fisa_Conformitate_M 2.4_2B

Anexa 18 – Fisa eligibilitate 2.4_2B

Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie_M2.4_2B

Anexa 20 – Fisa teren_M2.4_2B

Anexa 21 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

__________________________________________

MĂSURA 2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali

APELUL 2 / aprilie 2018
Data lansării apelului: 02 aprilie 2018
Data limită de depunere a proiectelor: 07 mai 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 2.4, Versiunea Apel 2 / aprilie 2018

01. Anexa 01 – Cererea de Finanțare M 2.4

02. Anexa 02 – Plan de Afaceri M 2.4

03. Anexa 03 – Fișa măsurii M 2.4

04. Anexa 04 – Model Contract de finanțare

05.1. Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potențial agricol

05.3. Anexa 05.3 – Potențial producție zootehnică

06.1. Anexa 06.1 – Codul bunelor practici agricole

06.2. Anexa 06.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

07.1. Anexa 07.1 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

Anexa 07.2 – OMADR nr. 397 2003 pentru podgorii și centre viticole

08. Anexa 08 – Lista Asociațiilor acreditate de A.N.Z.

09. Anexa 09 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de A.N.Z.

10.1. Anexa 10.1 – Lista U.A.T.-urilor din zonele cu constrângeri semnificative

10.2. Anexa 10.2 – Lista U.A.T.-urilor din zonele cu constrângeri specifice

10.3. Anexa 10.3 – Lista U.A.T.-urilor din zonele normale

11. Anexa 11 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

12. Anexa 12 – Lista coeficienților de calcul a producției standard 2013 vegetal – zootehnie

13. Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

14. Anexa 14 – Declarație de raportare către GAL a plăților efectuate de A.F.I.R.

15. Anexa 15 – Declarație privind eligibilitatea solicitantului

16. Anexa 16 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

17. Anexa 17 – Fișa Conformitate M 2.4

18. Anexa 18 – Fișa Eligibilitate M 2.4

19. Anexa 19 – Fișa Evaluare a Criteriilor de Selecție M 2.4

22. Anexa 22 – Fișa de evaluare în teren M 2.4

_________________________________

MĂSURA 2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali

APELUL 1 / septembrie 2017
Data lansării apelului: 11 septembrie 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 2.4, Versiunea Apel 1 / septembrie 2017

01. Anexa 01 – Cererea de Finanțare M 2.4

02. Anexa 02 – Plan de Afaceri M 2.4

03. Anexa 03 – Fișa măsurii M 2.4

04. Anexa 04 – Model Contract de finanțare

05.1. Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potențial agricol

05.3. Anexa 05.3 – Potențial producție zootehnică

06.1. Anexa 06.1 – Codul bunelor practici agricole

06.2. Anexa 06.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

07. Anexa 07 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

08. Anexa 08 – Lista Asociațiilor acreditate de A.N.Z.

09. Anexa 09 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de A.N.Z.

10.1. Anexa 10.1 – Lista U.A.T.-urilor din zonele cu constrângeri semnificative

10.2. Anexa 10.2 – Lista U.A.T.-urilor din zonele cu constrângeri specifice

10.3. Anexa 10.3 – Lista U.A.T.-urilor din zonele normale

11. Anexa 11 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

12. Anexa 12 – Lista coeficienților de calcul a producției standard vegetal – zootehnie

13. Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

14. Anexa 14 – Declarație de raportare a plăților efectuate de A.F.I.R.

15. Anexa 15 – Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din P.N.D.R.

16. Anexa 16 – Declarație privind eligibilitatea solicitantului

17. Anexa 17 – Declarație înregistrare în Registrul debitorilor

18. Anexa 18 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

19. Anexa 19 – Fișa Conformitate M 2.4

20. Anexa 20 – Fișa Eligibilitate M 2.4

21. Anexa 21 – Fișa Evaluare a Criteriilor de Selecție M 2.4

22. Anexa 22 – Fișa de evaluare în teren M 2.4

__________________________________________

__________________________________________

MĂSURA 3.1/1A – Conservarea, protecția și menținerea biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL

APELUL 1 / decembrie 2018 – prelungire
Data lansării apelului: 13 decembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor, prelungită până pe: 20 februarie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 2.3, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________

MĂSURA 3.1/1A – Conservarea, protecția și menținerea biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL

APELUL 1 / decembrie 2018
Data lansării apelului: 13 decembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor, 21 ianuarie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 2.3, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________

__________________________________________

MĂSURA 4.1/6A – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici

APELUL 2 / februarie 2018
Data lansării apelului: 26 februarie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 27 martie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.1, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

__________________________________________

MĂSURA 4.1/6A – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici

APELUL 1 / septembrie 2017
Data lansării apelului: 11 septembrie 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.1, Versiunea Apel 1 / septembrie 2017

01. Anexa 1 Cererea de Finanțare M 4.1

02. Anexa 2 Model Plan de Afaceri M 4.1

03. Anexa 3 Model Contract de Finanțare

04. Anexa 4 Procedura de evaluare, selecție și contestație

05. Anexa 5 Fișa Măsurii M 4.1

06.1. Anexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică

06.2. Anexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)

06.3. Anexa 6.3 Declarația cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate

06.4. Anexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere M02

07. Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile 4.1

08. Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor

09. Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat

10. Anexa 10 Lista zonelor cu destinații eco-turistice

12. Anexa 12 Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

13. Anexa 13 Declarație raportare plăți efectuate de A.F.I.R.

14. Anexa  14 Declarație eligibilitate solicitant

15. Anexa 15 Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

16. Anexa 16 Fișa Conformitate M 4.1

17. Anexa 17 Fișa Eligibilitate M 4.1

18. Anexa 18 Fișa Evaluare Criterii Selecție M 4.1

19. Anexa 19 Fișa de Verificare pe Teren M 4.1

_________________________________

M2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători.

APELUL 1 – EURI / martie 2023
Data lansării apelului: 31 martie 2023
Data limită de depunere a proiectelor: 02 mai 2023, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul solicitantului și anexele,

0 Ghid 2.4_2B FONDURI EURI 2023

Anexa 01 -Cerere de finantare 2.4_2B

Anexa 02 – Plan_de_Afaceri

Anexa 03 – Fisa Masurii 2.4_2B

Anexa 04 – Model_Contract_de_finantare

Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potential_agricol

Anexa 05.2 – Potential productie vegetala

Anexa 05.3 – Potential productie zootehnica

Anexa 05.4 – Metodologie utilizare Calculator

Anexa 05.5_-_Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie_Potential

Anexa 06.1 – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 06.2 – Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017

Anexa 6.3 – Ghid_platforme_individuale

Anexa 07.1 – Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa 07.2_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole

Anexa 07.3 ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG

ANEXA 8. Legislatie

Anexa 9 – OUG_nr.3_2015_pentru_aprobarea_schemelor_de_plati_2015_-_2020

Anexa 10.1 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative

Anexa 10.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice

Anexa 10.3 – Lista_UAT_din_zonele_normale

ANEXA 11 – Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

Anexa 12 – Coeficienti_Productie_Standard_2013

Anexa 13 – Angajamentul-solicitantului-privind-crearea-de-locuri-de-munca

Anexa 14 – DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

Anexa 15 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 16. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022.oct

Anexa 17 – Fisa_Conformitate_M 2.4_2B

Anexa 18 – Fisa eligibilitate 2.4_2B

Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie_M2.4_2B

Anexa 20 – Fisa teren_M2.4_2B

Anexa 21 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

_________________________________

MĂSURA  4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

APELUL 3 / iunie 2021
Data lansării apelului: 21 iunie 2021
Data limită de depunere a proiectelor: 21 iulie 2021, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 4.2, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.2, Versiunea Apel 3 / iunie 2021

01 Cerere de finantare M4.2_6A

02.1 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

02.2 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare

02.3 Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C (1)

03 Anexa 3 – Model_Contract_de_Finantare

04. Fisa masura M 4.2 – Incurajarea micilor intreprinzatori rurali

05 Anexa 5 – Angajament_pe_propria_raspundere_cofinantarii

06.1 Anexa 6.1 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere

06.2 Anexa 6.2 – Declaratie_privind_respectarea_minimis

06.3 Anexa 6.3 – Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

06.4 Anexa 6.4 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_consiliere

07 Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

08 Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_dotarea_cladirilor

09 Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

10 Anexa 10 – Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

11 Anexa 11 – Lista_ariilor_naturale_protejate

12 Anexa 12 – Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M 4.2

13 Anexa 13 -DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

14 Anexa 14-Declaratie prelucrare date cu caracter personal

15 Anexa 15 – Angajamentul-solicitantului-locuri-de-munca

16. Procedura de evaluare si selectie GAL _2021

17 Anexa 17 – Fisa_Conformitate_metologia de verificare M 4.2_6A

18 Anexa 18 – Fisa_Eligibilitate_metodologia de verificare M 4.2_6A

19 Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie M4.2_6A

20 Anexa 20 – Fisa de verificare pe teren_4.2_6A

21 Anexa 21-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

22 Anexa 22-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

23 Anexa 23-Nota AM PNDR – implementare SDL

_________________________________

MĂSURA  4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

APELUL 2 / aprilie 2018
Data lansării apelului: 09 aprilie 2018
Data limită de depunere a proiectelor: 10 mai 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 4.2, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.2, Versiunea Apel 2 / aprilie 2018

01. Anexa 1 – Cererea de Finanțare M 4.2

02.1. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG 907

02.2. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiecții_financiare_și_indicatori_financiari

02.3. Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

03. Anexa 3 – Model_Contract_de_Finanțare

04. Anexa 4 – Fișa măsurii 4.2

05. Anexa 5 – Angajament_pe_propria_răspundere_privind_utilizarea_cofinanțării_private

06.1. Anexa 6.1 – Declarație_încadrare_în_categoria_de_micro-întreprindere_și_întreprindere_mică

06.2. Anexa 6.2 – Declarație_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

06.3. Anexa 6.3 – Declarația_neîncadrare_în_firme_în_dificultate

06.4. Anexa 6.4 – Declarație_că_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

07. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile 4.2

08. Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_clădirilor

09. Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potențial_turistic_ridicat

10. Anexa 10 – Lista_zonelor_cu_destinații_eco-turistice

12. Anexa 12 – Instrucțiuni_evitare_condiții_artificiale

13. Anexa 13 – Declarație raportare către GAL a plăților efectuate de AFIR

14 Anexa 14 -Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

15. Anexa 15 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de-muncă

16. Anexa 16 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

17. Anexa 17 – Fișa de Conformitate M 4.2

18. Anexa 18 – Fișa de Eligibilitate M 4.2

19. Anexa 19 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M 4.2

20. Anexa 20 – Fișa de verificare pe teren M 4.2

_________________________________

MĂSURA 4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

APELUL 1 / septembrie 2017
Data lansării apelului: 11 septembrie 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.2, Versiunea Apel 1 / septembrie 2017

01. Anexa 1 – Cererea de Finanțare M 4.2

02.1. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG 907

02.2. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiecții_financiare_și_indicatori_financiari

02.3. Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

03. Anexa 3 – Model_Contract_de_Finanțare

04. Anexa 4 – Fișa măsurii 4.2

05. Anexa 5 – Angajament_pe_propria_răspundere_privind_utilizarea_cofinanțării_private

06.1. Anexa 6.1 – Declarație_încadrare_în_categoria_de_micro-întreprindere_și_întreprindere_mică

06.2. Anexa 6.2 – Declarație_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

06.3. Anexa 6.3 – Declarația_neîncadrare_în_firme_în_dificultate

06.4. Anexa 6.4 – Declarație_că_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

07. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile 4.2

08. Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_clădirilor

09. Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potențial_turistic_ridicat

10. Anexa 10 – Lista_zonelor_cu_destinații_eco-turistice

12. Anexa 12 – Instrucțiuni_evitare_condiții_artificiale

13. Anexa 13 – Declarație raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa 14 – Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

15. Anexa 15 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de-muncă

16. Anexa 16 – Declarație înregistrare în Registrul debitorilor

17. Anexa 17 – Procedura de evaluare _ selecție_contestație

18. Anexa 18 – Fișa_Conformitate M 4.2

19. Anexa 19 – Fișa_Eligibilitate M 4.2

20. Anexa 20 – Fișa_evaluare_criterii_selecție M 4.2

21. Anexa 21 – Fișa de verificare pe teren M 4.2

_________________________________

__________________________________________

MĂSURA 4.3/6B  – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL PRIN PROIECTE INTEGRATE

APELUL 1 / august 2017
Data lansării apelului: 07 august 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 21 septembrie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.3, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, la următorul link:

http://galstefancelmare.ro/bune-practici/m-4-3-dezvoltarea-infrastructurii-sociale-in-teritoriul-gal-prin-proiecte-integrate/

__________________________________________

MĂSURA 4.4/6B  – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

APELUL 7 / octombrie 2022

Data publicării apelului: 17 octombrie 2022.
Data lansării apelului: 28 octombrie 2022
Data limită de depunere a proiectelor: 28 noiembrie 2022, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 4.4, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________________

APELUL 6 / mai 2022

Data publicării apelului: 20 aprilie 2022.
Data lansării apelului: 04 mai 2022
Data limită de depunere a proiectelor: 04 iunie 2022, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 4.4, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 6 – mai 2022

01.1. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta A Apel 6

01.2. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta B Apel 6

02. Fisa masurii M 4.4 – Dezvoltare de sate viabile prin inovare

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Fisa_Conformitate_M 4.4_6B

15. Anexa_15_Fisa_evaluare_eligibilitate_M4.4_6B

16. Anexa_16_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

17. Anexa_17_Fisa teren_M4.4_6B

18. Anexa  18  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

__________________________________________

MĂSURA 4.4/6B  – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

APELUL 5 / octombrie 2021

Data publicării apelului: 23 septembrie 2021.
Data lansării apelului: 06 octombrie 2021
Data limită de depunere a proiectelor: 04 noiembrie 2021, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 4.4, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 5 – octombrie 2021

01.1. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta A Apel 5

01.2. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta B Apel 5

02. Fisa masurii M 4.4 – Dezvoltare de sate viabile prin inovare

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Procedura de evaluare si selectie GAL _2021

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Fisa_Conformitate_M 4.4_6B

15. Anexa_15_Fisa_evaluare_eligibilitate_M4.4_6B

16. Anexa_16_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

17. Anexa_17_Fisa teren_M4.4_6B

18. Anexa  18  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

_________________________________________

 

 

MĂSURA 4.4/6B  – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

APELUL 4 / iunie 2021

Data publicării apelului: 09 iunie 2021.
Data lansării apelului: 21 iunie 2021
Data limită de depunere a proiectelor: 21 iulie 2021, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 4 – iunie 2021

01.1. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta A Apel 4

01.2. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta B Apel 4

02. Fisa masurii M 4.4 – Dezvoltare de sate viabile prin inovare

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Procedura de evaluare si selectie GAL _2021

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Fisa_Conformitate_M 4.4_6B

15. Anexa_15_Fisa_evaluare_eligibilitate_M4.4_6B

16. Anexa_16_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

17. Anexa_17_Fisa teren_M4.4_6B

18. Anexa  18  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

_________________________________________

MĂSURA 4.4/6B  – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

APELUL 3 / septembrie 2019

Data publicării apelului: 13 septembrie 2019.
Data lansării apelului: 27 septembrie 2019, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 28 octombrie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Formularul CDRJ de validare a Apelului îl găsiți aici.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 3 – septembrie 2019

01.1. Anexa_1.1_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta a

01.2. Anexa_1.2_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta b

02. Anexa_2_Fișa măsurii M 4.4. – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Anexa_6_Procedura de evaluare, selecție și contestație

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Fișa de Conformitate_M 4.4

15. Anexa_15_Fișa de evaluare a eligibilitătii_M4.4

16. Anexa_16_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

17. Anexa_17_Fișa de evaluare pe teren_M4.4

18. Anexa  18  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

___________________________________

MĂSURA 4.4/6B  – DEZVOLTAREA UNOR UAT-URI VIABILE PRIN INOVARE SOCIALĂ ÎN TERITORIUL GAL

APELUL 2 / februarie 2018
Data lansării apelului: 16 februarie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 19 martie 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.4, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 2 / februarie 2018

01.1. Anexa_1.1_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta a

01.2. Anexa_1.2_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta b

02. Anexa_2_Fișa măsurii M 4.4. – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Anexa_6_Procedura de evaluare, selecție și contestație

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Model de Angajament al beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

15. Anexa_15_Declaratie de eligibilitate a solicitantului

16. Anexa_16_Fișa de Conformitate_M 4.4

17. Anexa_17_Fișa de evaluare a eligibilității_M4.4

18. Anexa_18_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

19. Anexa_19_Fișa de evaluare pe teren_M4.4

_________________________________

MĂSURA 4.4/6B  – DEZVOLTAREA UNOR UAT-URI VIABILE PRIN INOVARE SOCIALĂ ÎN TERITORIUL GAL

APELUL 1 / august 2017
Data lansării apelului: 07 august 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 07 septembrie 2017, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 1 / august 2017

01.1. Anexa_1.1_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta a

01.2. Anexa_1.2_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta b

02. Anexa_2_Fișa măsurii M 4.4. – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Anexa_6_Procedura de evaluare, selecție și contestație

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Model de Angajament al beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

15. Anexa_15_Model de Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

16. Anexa_16_Model de Declaratie încadrare în HG 226 / 2015

17. Anexa_17_Model de Declarație înregistrare în Registrul debitorilor

18. Anexa_18_Fișa de Conformitate_M 4.4

19. Anexa_19_Fișa de evaluare a eligibilității_M4.4

20. Anexa_20_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

21. Anexa_21_Fișa de evaluare pe teren_M4.4

__________________________________________

__________________________________________

MĂSURA 4.5/6B  – Incluziunea socială pentru populația rromă

APELUL 2 / decembrie 2018 / prelungire
Data lansării apelului: 13 decembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor, prelungită până pe: 31 ianuarie 2019, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.5, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

__________________________________________

MĂSURA 4.5/6B  – Incluziunea socială pentru populația rromă

APELUL 2 / decembrie 2018
Data lansării apelului: 13 decembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 24 decembrie 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.5, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

_________________________________

MĂSURA 4.5/6B  – Incluziunea socială pentru populația rromă

APELUL 1 / septembrie 2018 – prelungire
Data lansării apelului: 03 septembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 05 octombrie 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.5, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

APELUL 1 / septembrie 2018
Data lansării apelului: 03 septembrie 2018, ora 09:00
Data limită de depunere a proiectelor: 05 octombrie 2018, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.
Fișa Măsurii 4.5, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

00. Ghidul Solicitantului Măsura M 4.5, Apel 1 / 2018

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login