M 2.1 – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 2.1, Versiunea Apel 2 / aprilie 2018

01. Anexa 1 – Cererea de Finanțare M 2.1

02. Anexa 2 – Fișa măsurii M 2.1

03. Anexa 3 – Planul de afaceri M 2.1

04. Anexa 4 – Model Decizie de finanțare  M 2.1

05. Anexa 5 – Lista coeficienților de calcul ai producției standard 2013 pentru sectoarele vegetal și zootehnie

07. Anexa 7 – Nominalizarea arealelor viticole

08. Anexa 8 – Lista DOC a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale ale vinurilor

09. Anexa 9 – Codul bunelor practici agricole

10. Anexa 10 – Calculatorul capacității de stocare și împrăștiere a gunoiului de grajd

12. Anexa 12 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de A.N.Z.

13. Anexa 13 – Lista Asociațiilor acreditate de A.N.Z.

14.1. Anexa 14.1 – Lista U.A.T.-urilor din zonele normale

14.2. Anexa 14.2 – Lista UAT-urilor din zonele cu constrangeri specifice

14.3. Anexa 14.3 – Lista UAT-urilor din zonele cu constrangeri semnificative

15. Anexa 15 – Instrucțiuni de evitare a condițiilor artificiale

16. Anexa 16 – Declarație de raportare a plăților efectuate de AFIR

17. Anexa 17 – Declarație privind eligibilitatea solicitantului

18. Anexa 18 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

19. Anexa 19 – Fișa de Conformitate M 2.1

20. Anexa 20 – Fișa de Eligibilitate M 2.1

21. Anexa 21 – Fișa de Evaluare a Criteriilor de Selecție M 2.1

22. Anexa 22 – Fișa de evaluare în teren M 2.1

 

 

 

 

 

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login