Catalog proiecte

Măsura 4.1/6A – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici

Denumire solicitant:
S.C. Sepro Complete Building Services  S.R.L.
Titlul proiectului:
Modernizarea S.C. Sepro Complete Building Services  S.R.L., prin achiziția unui utilaj modern, în vederea dezvoltării economice durabile în mediul rural
Valoare nerambursabilă proiect:
35.000 Euro

Denumire solicitant:
Popa C. Elena-Laura Întreprindere Individuală
Titlul proiectului:
Înființare firmă catering în orașul Negrești, județul Vaslui
Valoare nerambursabilă proiect:
35.000 Euro

Măsura 4.4/6B – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

Denumire solicitant:
Comuna Costuleni, județul Iași
Titlul proiectului:
Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costuleni
Valoare nerambursabilă proiect:
80.082 Euro

Denumire solicitant:
Comuna Tăcuta, județul Vaslui
Titlul proiectului:
Dotarea cu autospecială de pompieri a comunei Tăcuta, județul Vaslui
Valoare nerambursabilă proiect: 84.835 Euro

Denumire solicitant:
Comuna Dănești, județul Vaslui
Titlul proiectului:
Creșterea accesabilității drumurilor din Comuna Dănești prin achiziționarea unui autogreder
Valoare nerambursabilă proiect:  90.000 Euro

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login