M 2.4 – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali

0 Ghid 2.4_2B FONDURI EURI 2023

Anexa 01 -Cerere de finantare 2.4_2B

Anexa 02 – Plan_de_Afaceri

Anexa 03 – Fisa Masurii 2.4_2B

Anexa 04 – Model_Contract_de_finantare

Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potential_agricol

Anexa 05.2 – Potential productie vegetala

Anexa 05.3 – Potential productie zootehnica

Anexa 05.4 – Metodologie utilizare Calculator

Anexa 05.5_-_Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie_Potential

Anexa 06.1 – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 06.2 – Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017

Anexa 6.3 – Ghid_platforme_individuale

Anexa 07.1 – Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa 07.2_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole

Anexa 07.3 ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG

ANEXA 8. Legislatie

Anexa 9 – OUG_nr.3_2015_pentru_aprobarea_schemelor_de_plati_2015_-_2020

Anexa 10.1 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative

Anexa 10.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice

Anexa 10.3 – Lista_UAT_din_zonele_normale

ANEXA 11 – Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

Anexa 12 – Coeficienti_Productie_Standard_2013

Anexa 13 – Angajamentul-solicitantului-privind-crearea-de-locuri-de-munca

Anexa 14 – DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

Anexa 15 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 16. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022.oct

Anexa 17 – Fisa_Conformitate_M 2.4_2B

Anexa 18 – Fisa eligibilitate 2.4_2B

Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie_M2.4_2B

Anexa 20 – Fisa teren_M2.4_2B

Anexa 21 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login