M 2.4 – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 2.4, Versiunea Apel 2 / aprilie 2018

01. Anexa 01 – Cererea de Finanțare M 2.4

02. Anexa 02 – Plan de Afaceri M 2.4

03. Anexa 03 – Fișa măsurii M 2.4

04. Anexa 04 – Model Contract de finanțare

05.1. Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potențial agricol

05.3. Anexa 05.3 – Potențial producție zootehnică

06.1. Anexa 06.1 – Codul bunelor practici agricole

06.2. Anexa 06.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

07.1. Anexa 07.1 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol

Anexa 07.2 – OMADR nr. 397 2003 pentru podgorii și centre viticole

08. Anexa 08 – Lista Asociațiilor acreditate de A.N.Z.

09. Anexa 09 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de A.N.Z.

10.1. Anexa 10.1 – Lista U.A.T.-urilor din zonele cu constrângeri semnificative

10.2. Anexa 10.2 – Lista U.A.T.-urilor din zonele cu constrângeri specifice

10.3. Anexa 10.3 – Lista U.A.T.-urilor din zonele normale

11. Anexa 11 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

12. Anexa 12 – Lista coeficienților de calcul a producției standard 2013 vegetal – zootehnie

13. Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

14. Anexa 14 – Declarație de raportare către GAL a plăților efectuate de A.F.I.R.

15. Anexa 15 – Declarație privind eligibilitatea solicitantului

16. Anexa 16 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

17. Anexa 17 – Fișa Conformitate M 2.4

18. Anexa 18 – Fișa Eligibilitate M 2.4

19. Anexa 19 – Fișa Evaluare a Criteriilor de Selecție M 2.4

22. Anexa 22 – Fișa de evaluare în teren M 2.4

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login