M 4.2 – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.2, Versiunea Apel 2 / aprilrie 2018

01. Anexa 1 – Cererea de Finanțare M 4.2

02.1. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG 907

02.2. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiecții_financiare_și_indicatori_financiari

02.3. Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4. Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

03. Anexa 3 – Model_Contract_de_Finanțare

04. Anexa 4 – Fișa măsurii 4.2

05. Anexa 5 – Angajament_pe_propria_răspundere_privind_utilizarea_cofinanțării_private

06.1. Anexa 6.1 – Declarație_încadrare_în_categoria_de_micro-întreprindere_și_întreprindere_mică

06.2. Anexa 6.2 – Declarație_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

06.3. Anexa 6.3 – Declarația_neîncadrare_în_firme_în_dificultate

06.4. Anexa 6.4 – Declarație_că_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

07. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile 4.2

08. Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_clădirilor

09. Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potențial_turistic_ridicat

10. Anexa 10 – Lista_zonelor_cu_destinații_eco-turistice

12. Anexa 12 – Instrucțiuni_evitare_condiții_artificiale

13. Anexa 13 – Declarație raportare către GAL a plăților efectuate de AFIR

14 Anexa 14 -Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

15. Anexa 15 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de-muncă

16. Anexa 16 – Procedura de evaluare, selecție și contestație

17. Anexa 17 – Fișa de Conformitate M 4.2

18. Anexa 18 – Fișa de Eligibilitate M 4.2

19. Anexa 19 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M 4.2

20. Anexa 20 – Fișa de verificare pe teren M 4.2

 

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login