M 4.2 – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.2, Versiunea Apel 3 / iunie 2021

01 Cerere de finantare M4.2_6A

02.1 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

02.2 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare

02.3 Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C (1)

03 Anexa 3 – Model_Contract_de_Finantare

04. Fisa masura M 4.2 – Incurajarea micilor intreprinzatori rurali

05 Anexa 5 – Angajament_pe_propria_raspundere_cofinantarii

06.1 Anexa 6.1 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere

06.2 Anexa 6.2 – Declaratie_privind_respectarea_minimis

06.3 Anexa 6.3 – Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

06.4 Anexa 6.4 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_consiliere

07 Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

08 Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_dotarea_cladirilor

09 Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

10 Anexa 10 – Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

11 Anexa 11 – Lista_ariilor_naturale_protejate

12 Anexa 12 – Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M 4.2

13 Anexa 13 -DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

14 Anexa 14-Declaratie prelucrare date cu caracter personal

15 Anexa 15 – Angajamentul-solicitantului-locuri-de-munca

16. Procedura de evaluare si selectie GAL _2021

17 Anexa 17 – Fisa_Conformitate_metologia de verificare M 4.2_6A

18 Anexa 18 – Fisa_Eligibilitate_metodologia de verificare M 4.2_6A

19 Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie M4.2_6A

20 Anexa 20 – Fisa de verificare pe teren_4.2_6A

21 Anexa 21-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

22 Anexa 22-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

23 Anexa 23-Nota AM PNDR – implementare SDL

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login