M 4.2 – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

Ghid solicitantului M4.2_EURI_Apel 1_2023

01 Cerere de finantare M4.2_6A

02.1 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

02.2 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare

02.3 Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

03 Anexa 3 Model contract finantare

04 Fisa masurii 4.2_6A

05 Anexa 5 – Angajament_pe_propria_raspundere_cofinantarii

06.1 Anexa 6.1 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere

06.2 Anexa 6.2 – Declaratie_privind_respectarea_minimis

06.3 Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare intreprindere in dificultate

06.4 Anexa 6.4 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_consiliere

07 Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

08 Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_dotarea_cladirilor

09 Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

10. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022.oct

11 Anexa 11 – Lista_ariilor_naturale_protejate_opt

12 Anexa 12 – Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M 4.2

13 Anexa 13 -DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

14 Anexa 14-Declaratie prelucrare date cu caracter personal

15 Anexa 15 – Angajamentul-solicitantului-locuri-de-munca

16 Anexa 16 – Fisa_Conformitate_metologia de verificare M 4.2_6A

17 Anexa 17 – Fisa_Eligibilitate_metodologia de verificare M 4.2_6A

18 Anexa 18- Fisa_evaluare_criterii_selectie M4.2_6A

19 Anexa 19 – Fisa de verificare pe teren_4.2_6A

Anexa 20-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

Anexa 21-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login