M 4.4 – Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 2 / februarie 2018

01.1. Anexa_1.1_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta a

01.2. Anexa_1.2_Cererea de Finanțare M4.4 – componenta b

02. Anexa_2_Fișa măsurii M 4.4. – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Anexa_6_Procedura de evaluare, selecție și contestație

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Model de Angajament al beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

15. Anexa_15_Declaratie de eligibilitate a solicitantului

16. Anexa_16_Fișa de Conformitate_M 4.4

17. Anexa_17_Fișa de evaluare a eligibilității_M4.4

18. Anexa_18_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

19. Anexa_19_Fișa de evaluare pe teren_M4.4

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login