M 4.4 – Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

Data: 18-08-203

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.4 „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GALˮ, Versiunea Apel 8 – august 2023

01.1. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta A Apel 8

01.2. Anexa_1.1_Cererea-de-Finantare-M4.4.6B-componenta B Apel 8

02. Fisa masurii M 4.4 – Dezvoltare de UAT-uri viabile prin inovare

03. Anexa_3_Model de Studiu de Fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu_Justificativ

06. Procedura de evaluare si selectie GAL _ octombrie 2022

07. Anexa_7_Contract_de_Finanțare

08. Anexa_8_Rezultate_finale_recensământ_populație_2011 – Tabelul nr.3-1 – GALSCM

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

09. Anexa_9_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

10. Anexa_10_Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare

11. Anexa_11_Model de Hotarare_de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Model de Declaratie circuit turistic

13. Anexa_13_Model de Declaratie de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Fisa_Conformitate_M 4.4_6B

15. Anexa_15_Fisa_evaluare_eligibilitate_M4.4_6B

16. Anexa_16_Fișa_de evaluare_a criteriilor de selectie_M4.4

17. Anexa_17_Fisa teren_M4.4_6B

18. Anexa  18  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

 

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login