M 4.3 – Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M 4.3 „Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrateˮ, Versiunea Apel 1 / august 2017

01. Anexa_1_Cererea de Finanțare M 4.3

02. Anexa_2_Fișa Măsurii 4.3

03. Anexa_4_Model de studiu de fezabilitate

04. Anexa_4_Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

05. Anexa_5_Memoriu Justificativ

06. Anexa_6_Procedura de evaluare, selecție și contestație

07. Anexa_7_Contract de Finanțare

08. Anexa_8_Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare

09. Anexa_9_ Nomenclatorul serviciilor sociale (HG 867 din 2015)

10. Anexa_10_Rezultate finale recensământ populație 2011 Tabelul nr.3-1 GALSCM

11. Anexa_11_Model de Hotarâre de consiliu local privind implementarea proiectului

12. Anexa_12_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 1

12. Anexa_12_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 2

12. Anexa_12_Studiu potențial socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale – Partea 3

13. Anexa_13_Model de Declarație de raportare plăți efectuate de AFIR

14. Anexa_14_Model de Angajament al beneficiarului privind crearea de locuri de muncă

15. Anexa_15_Model de Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

16. Anexa_16_Model de Declarație încadrare în HG 226 / 2015

17. Anexa_17_Model de Declarație înregistrare în Registrul debitorilor

18. Anexa_18_Fișa de Conformitate M4.3

19. Anexa_19_Fișa de evaluare a eligibilității M4.3

20. Anexa_20_Fișa de evaluare pe teren M4.3

21. Anexa_21_Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M4.3

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login