M 4.5 – Incluziunea socială pentru populația rromă

00. Ghidul Solicitantului Măsura M 4.5, Apel 2 / 2018

01.1. Anexa nr. 1.1 – Cererea de Finanțare M 4.5/6B – componenta a;
01.2. Anexa nr. 1.2 – Cererea de Finanțare M 4.5/6B – componenta b;
02. Anexa nr. 2 – Fișa Măsurii 4.5/6B;
03. Anexa nr. 3 – Model Studiu de Fezabilitate;
04. Anexa nr. 4 – Recomandări analiza cost-beneficiu;
05. Anexa nr. 5 – Model Memoriu justificativ;
06. Anexa nr. 6 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor;
07. Anexa nr. 7 – Model Contract de Finanțare;
08.1. Anexa nr. 8.1 – Rezultate finale recensământ populație 2011 – Tabelul nr.3;
08.2. Anexa nr. 8.2 – Populație stabilă după etnie conform recensământ 2011;
09. Anexa nr. 9 – Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale;
10. Anexa nr. 10 – Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzătoare;
11. Anexa nr. 11 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementare proiect;
12. Anexa nr. 12 – Declarație pe propria răspundere privind raportarea către GAL;
13. Anexa nr. 13 – Nomenclatorul serviciilor sociale;
14. Anexa nr. 14 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare;
15. Anexa nr. 15 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare;
16. Anexa nr. 16 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare;
17. Anexa nr. 17 – Fișa de verificare pe teren și metodologia de verificare;
18. Anexa nr. 18 – Angajamentul solicitantului privind crearea de locuri de muncă prin proiect;
19. Anexa nr. 19 – Fișa de evaluare  generală a proiectului (AFIR);
20. Anexa nr. 20 – Declarație prelucrare date cu caracter personal.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login