Apeluri Active

Data 23.03.2023

M2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători.

APELUL 1 – EURI / martie 2023
Data lansării apelului: 31 martie 2023
Data limită de depunere a proiectelor: 02 mai 2023, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Ghidul solicitantului și anexele,

0 Ghid 2.4_2B FONDURI EURI 2023

Anexa 01 -Cerere de finantare 2.4_2B

Anexa 02 – Plan_de_Afaceri

Anexa 03 – Fisa Masurii 2.4_2B

Anexa 04 – Model_Contract_de_finantare

Anexa 05.1 – Metodologie Studiu potential_agricol

Anexa 05.2 – Potential productie vegetala

Anexa 05.3 – Potential productie zootehnica

Anexa 05.4 – Metodologie utilizare Calculator

Anexa 05.5_-_Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie_Potential

Anexa 06.1 – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 06.2 – Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017

Anexa 6.3 – Ghid_platforme_individuale

Anexa 07.1 – Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa 07.2_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole

Anexa 07.3 ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG

ANEXA 8. Legislatie

Anexa 9 – OUG_nr.3_2015_pentru_aprobarea_schemelor_de_plati_2015_-_2020

Anexa 10.1 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative

Anexa 10.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice

Anexa 10.3 – Lista_UAT_din_zonele_normale

ANEXA 11 – Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

Anexa 12 – Coeficienti_Productie_Standard_2013

Anexa 13 – Angajamentul-solicitantului-privind-crearea-de-locuri-de-munca

Anexa 14 – DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

Anexa 15 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 16. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022.oct

Anexa 17 – Fisa_Conformitate_M 2.4_2B

Anexa 18 – Fisa eligibilitate 2.4_2B

Anexa 19 – Fisa_evaluare_criterii_selectie_M2.4_2B

Anexa 20 – Fisa teren_M2.4_2B

Anexa 21 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

 


MĂSURA  4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali

APELUL 1 – EURI / martie 2023
Data lansării apelului: 03 martie 2023
Data limită de depunere a proiectelor: 03 aprilie 2023, ora 12:00.
Comunicatul de presă îl găsiţi aici.
Varianta simplificată a anunţului aici.
Varianta completă a anunţului aici.

Fișa Măsurii 4.2, Ghidul solicitantului și anexele acestuia, în menu-ul Măsuri SDL.

Ghid solicitantului M4.2_EURI_Apel 1_2023

01 Cerere de finantare M4.2_6A

02.1 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

02.2 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare

02.3 Anexa 2 – STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

02.4 Anexa 2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

03 Anexa 3 Model contract finantare

04 Fisa masurii 4.2_6A

05 Anexa 5 – Angajament_pe_propria_raspundere_cofinantarii

06.1 Anexa 6.1 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere

06.2 Anexa 6.2 – Declaratie_privind_respectarea_minimis

06.3 Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare intreprindere in dificultate

06.4 Anexa 6.4 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_consiliere

07 Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

08 Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_dotarea_cladirilor

09 Anexa 9 – Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

10. Procedura de evaluare si selectie GAL _2022.oct

11 Anexa 11 – Lista_ariilor_naturale_protejate_opt

12 Anexa 12 – Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M 4.2

13 Anexa 13 -DECLARATIE raportare catre GAL Stefan cel Mare

14 Anexa 14-Declaratie prelucrare date cu caracter personal

15 Anexa 15 – Angajamentul-solicitantului-locuri-de-munca

16 Anexa 16 – Fisa_Conformitate_metologia de verificare M 4.2_6A

17 Anexa 17 – Fisa_Eligibilitate_metodologia de verificare M 4.2_6A

18 Anexa 18- Fisa_evaluare_criterii_selectie M4.2_6A

19 Anexa 19 – Fisa de verificare pe teren_4.2_6A

Anexa 20-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

Anexa 21-Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

_________________________________________

 

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login