Despre noi

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală ŞTEFAN CEL MARE este situat majoritar în judeţul Iaşi, în proporţie de 62,21 %, şi  37,79 % în judeţul Vaslui.

Teritoriul se situează în Regiunea de nord-est a ţării, respectiv partea de sud-est a judeţului Iaşi, suprafaţa teritoriului GAL formată din cele 9 comune din Iaşi acoperind 9,14 % din suprafaţa judeţului Iaşi şi partea de nord a judeţului Vaslui, suprafaţa acoperiăa de cele 4 comune şi oraşul Negreşti din judeţul Vaslui reprezentând 5,72 % din suprafaţa judeţului Vaslui.

Suprafaţa însumată din teritoriile celor  14  UAT — 13 comune şi oraşul Negreşti — inclusă în teritoriul GAL Ştefan cel Mare reprezintă  828,18 km2.

Localități componente
Teritoriul GAL prezentat sub denumirea “GAL ŞTEFAN CEL MARE” este situat în judeţele Iaşi şi Vaslui, înglobând 14 unități administrativ – teritoriale recunoscute legal la nivelul NUTS IV, după cum urmează:

În judeţul Iaşi:
1. Comuna  ARONEANU
2. Comuna  GOLĂIEŞTI
3. Comuna  UNGHENI
4. Comuna  ŢUŢORA
5. Comuna  PRISĂCANI
6. Comuna  COMARNA
7. Comuna  COSTULENI
8. Comuna  CIORTEŞTI
9. Comuna  DOBROVĂŢ

În judeţul Vaslui:
10. Comuna  CODĂEŞTI
11. Comuna  REBRICEA
12. Comuna  TĂCUTA
13. Comuna  DĂNEŞTI
14. Oraşul  NEGREŞTI

Teritoriul GAL este bazat pe principiul continuității și omogenității, conform hărților atașate și a descrierilor. Nici o localitate din acesta nu este inclusă pe teritoriul unui alt GAL.

Decizia de autorizare
Mai jos aveţi prezentată decizia de autorizare:

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login