Strategia de Dezvoltare Locală, 2014 – 2020

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 poate fi accesată aici.

Clarificările la Strategia de Dezvoltare Locală pot fi accesate aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării  nr. 1 / 2017 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2017 poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării nr. 2 / 2017 a Strategiei de Dezvoltare Locale poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 2 / 2017 poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării  nr. 1 / 2018 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2018 poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării  nr. 1 / 2019 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2019, partea I, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2019, partea a II-a, poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării  nr. 1 / 2020 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2020, partea I, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2020, partea a II-a, poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării complexe nr. 1 / 2021 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2021, partea I, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată, nr. 1 / 2021, partea a II-a, poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării administrative nr. 1 / 2021 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  modificare administrativă nr. 1 / 2021, poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării administrative nr. 2 / 2021 și modificării complexe nr. 2 / 2021 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare administrativă nr. 2 și modificare complexă nr. 2 / 2021, partea I, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare administrativă nr. 2 și modificare complexă nr. 2 / 2021, partea a II-a, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare administrativă nr. 2 și modificare complexă nr. 2 / 2021, partea a III-a, poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării administrative / legislative nr. 1 / 2022 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare administrativă / legislativă nr. 1 / 2022, partea I, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare administrativă / legislativă nr. 1 / 2022, partea a II-a, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare administrativă / legislativă nr. 1 / 2022, partea a III-a, poate fi accesată aici.

_________________________________

Nota de aprobare a modificării simple nr. 1 / 2023 a Strategiei de Dezvoltare Locale, poate fi accesată aici.

Strategia de Dezvoltare Locală modificată  – modificare simplă nr. 1 / 2023, poate fi accesată aici.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login