M 2.2 – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare

00. Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 2.2 – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, Versiunea 2 Apel 2 / aprilie 2018

01. Cerere de finantare M2.2, versiunea aprilie 2018

02. Anexa 2 Studiu de fezabilitate conform HG907 – 2016

02.1. Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

02.2. Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

02.2.1. Matricea de verificare a viabilității proiectului pentru Anexa C

03. Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

04. Anexa 4 Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

05.1. Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola

05.2. Metodologie Studiu potențial agricol 2016

06.1. Anexa 6 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

06.2. Anexa 6 Lista rase autohtone (indigene)

07. Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole

08.1. Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec 2016

08.2. Calculator Cod de Bune Practici Agricole

09. Anexa 9 Model Contract de Finantare

10. Anexa 10 Fisa Masurii 2.2 2A

11. Anexa 11 Lista actelor normative utile M2.2

12. Anexa 12 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020

13. Anexa 13 Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

14. Anexa 14 Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii

15. Anexa 15 Declaratie raportare către GAL Ștefan cel Mare

16. Anexa 16 Declaratie eligibilitate solicitant

17. Anexa 17 Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca

18. Anexa 18 Procedura de evaluare selectie contestatie

19. Anexa 19 Fisa Conformitate metologia de verificare M 2.2

20 Anexa 20 Fisa Eligibilitate metodologia de verificare M 2.2

21. Anexa 21 Fisa evaluare criterii selectie M2.2

22. Anexa 22 Fisa de verificare pe teren 2.2

23. Anexa 23 Corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login