Catalog proiecte

Măsura 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL

Denumire solicitant:
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași
Titlul proiectului:
Transfer de cunoștințe și inovare în teritoriul GAL Ștefan cel Mare
Valoare nerambursabilă proiect:  9.520 Euro

Prezentare Proiect  Fundația CMSC


Măsura 2.1/2B – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință

Denumire solicitant:
Iosopescu Cristian  Persoană Fizică Autorizată
Titlul proiectului:

Sprijinirea fermei apicole PFA Iosopescu Cristian

Valoare nerambursabilă proiect:  15.000 Euro

Prezentare Proiect Iosopescu Cristian PFA

 


Denumire solicitant:
Grădinaru Constantin – Cosmin Persoană Fizică Autorizată
Titlul proiectului:

Modernizarea fermei  P.F.A. Grădinaru Constantin – Cosmin

Valoare nerambursabilă proiect:  15.000 Euro

Prezentare Proiect Grădinaru Constantin – Cosmin Persoană Fizică Autorizată


Denumire solicitant:

Pastramă Mihaela Persoană Fizică Autorizată

Titlul proiectului:

Transformarea fermei PFA Pastramă Mihaela din comuna Comarna, sat Comarna, județul Iași în fermă de referință

Valoare nerambursabilă proiect:  15.000 Euro

Prezentare Proiect  Pastramă Mihaela Persoană Fizică Autorizată


Denumire solicitant:

Pastramă M. Vasile Traian Întreprindere Familială
Titlul proiectului:

Transformarea fermei IF Pastramă M. Vasile Traian din comuna Comarna, sat Comarna, județul Iași în fermă de referință

Valoare nerambursabilă proiect:  15.000 Euro

Prezentare Proiect Pastramă M. Vasile Traian Întreprindere Familială


Denumire solicitant:

Ciobotaru V. Vasilică Întreprindere Familială
Titlul proiectului:

STUPINA LUI VASILICĂ

Valoare nerambursabilă proiect:  15.000 Euro

Prezentare Proiect Ciobotaru V. Vasilică Întreprindere Familială


Denumire solicitant:

Crudu Ovidiu Întreprindere Familială
Titlul proiectului:

Sprijin exploatație agricolă Crudu Ovidiu Întreprindere Familială

Valoare nerambursabilă proiect:  15.000 Euro

Prezentare Proiect Crudu Ovidiu Întreprindere Familială


Măsura 2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali

Denumire solicitant:
Albu Dan-Andrei Persoană Fizică Autorizată
Titlul proiectului:
Instalarea tânărului întreprinzător Albu Dan-Andrei ca șef de exploatație agricolă
Valoare nerambursabilă proiect:  25.000 Euro

Prezentare Proiect Albu Dan-Andrei Persoană Fizică Autorizată


Denumire solicitant:
Rusu Andrei-Marius Persoană Fizică Autorizată
Titlul proiectului:
Sprijinirea tânărului fermier  Rusu Andrei-Marius Persoană Fizică Autorizată
Valoare nerambursabilă proiect:  25.000 Euro

Prezentare Proiect Rusu Andrei-Marius Persoană Fizică Autorizată


Măsura 2.2/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare

Denumire solicitant:
Sminticiuc Aniela-Marilena Întreprindere Individuală
Titlul proiectului:
Modernizarea fermei vegetale  Sminticiuc Aniela-Marilena Întreprindere Individuală din comuna Rebricea, județul Vaslui
Valoare nerambursabilă proiect:  46.652 Euro

Prezentare Proiect  Sminticiuc Aniela-Marilena Întreprindere Individuală


Denumire solicitant:
Stanciu George Constantin Întreprindere Individuală
Titlul proiectului:
Implementarea unor componente și tehnici inovative în vederea modernizării exploatației administrate de Stanciu George Constantin I.I.
Valoare nerambursabilă proiect:  102.457,215 Euro

Prezentare Proiect  Stanciu George Constantin Întreprindere Individuală


Măsura 4.1/6A – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici

Denumire solicitant:
S.C. Sepro Complete Building Services  S.R.L.
Titlul proiectului:
Modernizarea S.C. Sepro Complete Building Services  S.R.L., prin achiziția unui utilaj modern, în vederea dezvoltării economice durabile în mediul rural
Valoare nerambursabilă proiect:  35.000 Euro

Prezentare Proiect   Sepro Complete Building Services


Denumire solicitant:
Popa C. Elena-Laura Întreprindere Individuală
Titlul proiectului:
Înființare firmă catering în orașul Negrești, județul Vaslui
Valoare nerambursabilă proiect:  35.000 Euro

Prezentare Proiect  Popa C. Elena-Laura Întreprindere Individuală


Denumire solicitant:
S.C. Cabinet de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda S.R.L.
Titlul proiectului:
Dezvoltarea S.C. Cabinet de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda S.R.L., prin achiziția de echipamente și software inovative, în vederea stimulării mediului de afaceri rural din comuna Aroneanu, județul Iași
Valoare nerambursabilă proiect: 35.000 Euro

Prezentare Proiect Cabinet de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda


Denumire solicitant:
S.C. Casa Decorello S.R.L.
Titlul proiectului:
Înființare atelier de jucării la  S.C. Casa Decorello S.R.L.
Valoare nerambursabilă proiect: 35.000 Euro

Prezentare Proiect Casa Decorello


Denumire solicitant:
S.C. Fresh Studio S.R.L.
Titlul proiectului:
Dezvoltare activitate video
Valoare nerambursabilă proiect: 35.000 Euro

Prezentare Proiect Fresh Studio

Măsura 4.4/6B – Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL

Denumire solicitant:
Comuna Costuleni, județul Iași
Titlul proiectului:
Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costuleni
Valoare nerambursabilă proiect: 80.082 Euro

Denumire solicitant:
Comuna Tăcuta, județul Vaslui
Titlul proiectului:
Dotarea cu autospecială de pompieri a comunei Tăcuta, județul Vaslui
Valoare nerambursabilă proiect: 84.835 Euro

Prezentare Proiect Comuna Tacuta


Denumire solicitant:
Comuna Dănești, județul Vaslui
Titlul proiectului:
Creșterea accesabilității drumurilor din Comuna Dănești prin achiziționarea unui autogreder
Valoare nerambursabilă proiect:  90.000 Euro

Prezentare Proiect Comuna Dănești


Denumire solicitant:
Comuna Ciortești, județul Iași
Titlul proiectului:
Dotarea cu buldoexcavator și cisternă a serviciului public de gospodărire comunală, a comunei Ciortești, județul Iași
Valoare nerambursabilă proiect:  88.988 Euro

Prezentare Proiect Comuna Ciortești


Denumire solicitant:
Comuna Prisăcani, județul Iași
Titlul proiectului:

Achiziție buldoexcavator în comuna Prisăcani, județul Iași

Valoare nerambursabilă proiect:  89.600Euro

Prezentare Proiect Comuna Prisăcani


Denumire solicitant:
Comuna Aroneanu, județul Iași
Titlul proiectului:

Dotarea serviciului public de administrarea a domeniului public și privat al comunei Aroneanu, județul Iași

Valoare nerambursabilă proiect:  85.158  Euro

Prezentare Proiect Comuna Aroneanu


Denumire solicitant:
Comuna Dobrovăț, județul Iași
Titlul proiectului:

Dotarea serviciului public de gospodărire comunală al comunei Dobrovăț, județul Iași

Valoare nerambursabilă proiect:  84.048  Euro

Prezentare Proiect Comuna Dobrovăț


Denumire solicitant:
Comuna Țuțora, județul Iași
Titlul proiectului:

Amenajare bază sportivă în sat Țuțora, comuna Țuțora, județul Iași

Valoare nerambursabilă proiect:  89.977 Euro

Prezentare Proiect Comuna Țuțora


Denumire solicitant:
Orașul Negrești, județul Vaslui
Titlul proiectului:

Îmbunătățirea serviciilor locale de bază pentru populație prin achiziția unui buldoexcavator dotat cu accesorii în oraș Negrești, județul Vaslui

Valoare nerambursabilă proiect:  88.451 Euro

Prezentare Proiect Oraș Negrești


Denumire solicitant:
Parohia Parpanița, județul Vaslui
Titlul proiectului:

Înființare și dotare centru de zi pentru integrarea comunității rrome

Valoare totală proiect:  82.376,74  Euro

Prezentare Proiect Parohia Parpanița


Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login