Proiecte de cooperare 421

Proiect 1: Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locala in vederea promovării obiectivelor turistice din teritoriul comun prin realizarea unui ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie QR:  http://ghidturistic-ne.ro/

Proiect 2: Cooperare pentru valorificarea produselor locale prin calitate şi originalitate.

INFORMAŢII DESPRE CELE 5 GAL-URI IMPLICATE ÎN  IMPLEMENTAREA ACESTUI PROIECT

 1.1.GAL VALEA PRUTULUI

Aflat la graniţa cu Republica Moldova, teritoriul Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Prutului se desfăşoară paralel cu râul Prut, în zonă de câmpie, parcurgând de la sud-est la nord judeţul Iaşi, ocupând partea de sud est a judeţului Botoşani. Din punct de vedere administrativ, teritoriul are în componenţă 11 unităţi teritorial administrative, 10 comune şi 1 oraş, însumând în total 58 de localităţi. Teritoriul acoperit de GAL Valea Prutului acoperă comunele ieşene: Andrieşeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani, Ţigănaşi, Trifesti, Victoria şi comunele botoşănene: Româneşti, Santa Mare, Stefăneşti. Populaţia din teritoriul aferent Grupului de Acţiune Locală Valea Prutului era de 45868 locuitori, din care 35133 locuitori în judeţul Iaşi şi 10735 în judeţul Botoşani. Ca formă juridică, GAL Valea Prutului este constituită sub forma unei asociaţii de drept privat.  Majoritatea producătorilor locali din teritoriul GAL Valea Prutului îşi desfăşoară activitatea în domeniul apicol, legumicol, cerealier şi viticol. Nu lipseşte nici sectorul zootehnic, în special crescătorii de ovine, respectiv proccesatorii de produse lactate (caş, brânză, urdă, pastramă, etc). În 2011 GAL Valea Prutului a obţinut autorizaţia de funcţionare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale  pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală evaluată la 2.806.000 euro şi finanţată prin FEADR, axa LEADER. Din această sumă, în perioada 2012 – 2015, s-au finanţat peste 48 de proiecte mici din teritoriu (între 5.000 – 200.000 euro).

1.2.GAL ŞTEFAN CEL MARE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare, cu sediul în comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, este finanţată conform contractului de finanțare C4312021212425811 prin AXA 4 LEADER Sub-Măsura: 431.2 Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală ŞTEFAN CEL MARE este situat majoritar în judeţul Iaşi,  în proporţie de  62,21 %,  şi 37,79 % în judeţul Vaslui. Teritoriul se situează în regiunea de Nord Est a ţării, respectiv partea de sud est a judeţului Iaşi, suprafața teritoriului GAL formată din cele 9 comune din Iaşi acoperind 9,14 % din suprafaţa judetului Iasi şi partea de nord a judeţului Vaslui, suprafaţa acoperită de cele 4 comune şi oraşul Negreşti din judeţul Vaslui acoperind 5,72 % din suprafaţa judeţului Vaslui.

Membrii Asociaţiei G. A. L. Ştefan cel Mare sunt în număr de 41.Dintre aceștia, 14 sunt autorități publice locale (comunele Aroneanu, Golăiești, Ungheni, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Costuleni, Ciortești și Dobrovăț din județul Iași, comunele Codăești, Tăcuta, Dănești, Rebricea și orașul Negrești din județul Vaslui), iar 27 reprezintă agenți economici (IMM, PF, AF, II) și reprezentanți ai societății civile. Până în acest moment, din bugetul alocat pentru proiecte ale beneficiarilor, de 2.550.000 Euro, a fost contractată la A.F.I.R. suma totală de  2.502.995,35 Euro, reprezentând  98,16%.

      1.3. GAL BAZINUL DORNELOR

Aflat in regiunea de nord-est a Romaniei, teritoriul Grupului de Acţiune Local (GAL) Bazinul Dornelor reprezinta o arie omogena din punct de vedere geografic, la nivelul careia exista relatii puternice intre componentele naturala si umana, atat  de natura istorica cat si social-economica, dezvoltate si consolidate de-a lungul timpului, avand un numar de 35,991 locuitori.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul are în componenţă 12 unităţi teritorial administrative, 11 comune şi 1 oraş. Teritoriul acoperit de GAL Bazinul Dornelor acoperă comunele sucevene: Cîrlibaba, Ciocănești, Coșna Crucea, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Șaru Dornei, orasul Brosteni si comuna din județul Harghita : Bilbor.

In 2011 GAL Bazinul Dornelor a obtinut autorizatia de functionare de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala evaluata la 2.096.939,00 euro. Majoritatea producatorilor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor isi desfasoara activitatea in domeniul turistic, agricol cat si sectorul zootehnic, in special crescatorii de vaci, cu  produse lactate si din carne.

1.4. GAL CONFLUENŢE NORDICE

Microregiunea Confluențe Nordice, reprezentată de Asociaţia GAL Confluenţe Nordice, este situată în partea centrală a Județului Suceava, şi este formată din asocierea a 48 de parteneri publici şi privaţi.  Microregiunea are în componenţa sa 12 unităţi administrativ-teritoriale şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 11 ONG-uri şi 25 de societăţi comerciale acoperind teritoriul următoarelor localităţi: Oraşul Gura Humorului şi comunele Stulpicani,  Ostra, Capu Câmpului, Berchişeşti, Dragoieşti, Ciprian Porumbescu, Păltinoasa, Mălini, Cornu Luncii, Valea Moldovei, Slatina.  Teritoriul aferent GAL Confluenţe Nordice, cu o suprafaţă de 939 km2 , reprezintă o arie montană şi de deal, omogenă din punct de vedere geografic, la nivelul căreia există relaţii puternice între componentele naturală şi umană, atât de natură istorică cât şi social-economică, dezvoltate şi consolidate de-a lungul timpului. Numărul de locuitori cuprinşi în Microregiunea Confluențe Nordice este de 63.604 locuitori, format din: 15.656 locuitori ai zonei urbane (oraș Gura Humorului) și 47.948 locuitori din mediul rural. Înființată la începutul anului 2013, Asociaţia GAL Confluențe Nordice promovează dezvoltarea durabilă a microregiunii Confluențe Nordice, cu implicarea factorilor privați și publici, prin acțiuni care să permită, în special, valorificarea resurselor naturale și culturale.  Dincolo de frumusețea şi bogăția Microregiunii Confluențe Nordice,izvorâte din peisajele naturale desprinse parcă din poveşti,  din bisericile şi mânăstirile pictate, la loc de cinste stau și tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei care și-au pus amprenta și pe toate  produsele locale, fie ele, produse din lapte, carne sau produse apicole.

1.5. GAL VALEA TELIŢEI

Grupul de acţiune locală Valea Teliţei este o asociaţie non-profit, autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca Grup de Acţiune Locală în cadrul Axei 4 LEADER Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, având decizia de Autorizare nr. 62296/14.12.2012. Asociaţia implementează, în calitate de beneficiar proiectul „Funcţionarea grupului de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”.

Teritoriul GAL Valea Telitei cuprinde 3 comune din judetul Tulcea, cuprinse în zone Natura 2000, având o populatie de 11.597 locuitori, cu o densitate de 30,22 locuitori/km2.
Situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, teritoriul GAL se subscrie caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-sociala ale regiunii si ale judetului Tulcea, oferind un potenţial turistic foarte ridicat datorita apropierii de una dintre cele mai cunoscute si vizitate regiuni ale tarii – Delta Dunarii.

Puteți descărca următoarele materiale elaborate în cadrul proiectului de aici:

  1. Catalogul comun cu produse locale
  2. Ghid practic pentru etichetarea și promovarea produselor locale

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login