Masura 4.2/6A_Fonduri EURI – Clarificare privind punctarea criteriului de selecție: CS7.Proiecte de investiţii care includ achiziţii simple, fără construcții–montaj: bunuri / utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi; mijloace de transport specializate; etc.

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție dacă proiectul de investiție prevede exclusiv (cheltuieli eligibile și neeligibile) pentru achiziții simple, fără construcții – montaj: bunuri / utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi; mijloace de transport specializate; etc., necesare pentru implementarea proiectului.

În cazul în care, studiul de fezabilitate prevede achiziția de echipamente/utilaje care necesită montaj, fără a fi necesar emiterea Certificatului de urbanism/Autorizației de construire, se va acorda punctaj în cadrul criteriul de selecție CS7.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login