Apel de înscriere participanți din teritoriul GAL Ștefan cel Mare în proiectul “Protecția mediului si a naturii, premisă a dezvoltării zonei rurale”

PROTECTIA MEDIULUI SI A NATURII ÎN TERITORIUL GAL STEFAN CEL MARE

ACȚIUNE DE INFORMARE
OBIECTIVUL acțiunii de informare:
Crearea unei baze de cunoștințe, cu aplicabilitate în activitatea agricolă, privind protecția mediului și conservarea biodiversității, la nivelul a  24 de fermieri care provin din sau desfășoară activități în teritoriul GAL Ștefan cel Mare.
Acțiunea va cuprinde informarea teoretică și informarea în teren – prin vizite de studiu.

Cine poate participa – 24 de fermieri: persoane fizice și reprezentanți legali ai persoanelor juridice – persoane adulte care își desfășoară activitatea agricolă sau au domiciliul pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare.

Documentele necesare pentru înscriere:
1. Formular înregistrare
2. Declar proprie răspundere acțiune similară
3. Informare consimțământ utilizare date personale
4. Anunț derulare proiect.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login