Strategia de Dezvoltare Locală, 2014 – 2020

În data de 25 noiembrie 2016, Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare a semnat Acordul de finanțare și primul contract subsecvent, aferent perioadei 2016 – 2019, pentru implementarea unei noi Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) finanțată prin PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER.

Prin Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Ștefan cel Mare se încadrează obiectivelor Politicii Agricole Comune ale Uniunii Europene, ale L.E.A.D.E.R. și P.N.D.R., și își propune dezvoltarea regiunii GAL, adaptată nevoilor și caracteristicilor specifice ale acesteia.

Principalele teme care se vor regăsi în toate programele implementate în cadrul strategiei se concentrează pe  dezvoltarea unei identități regionale, dezvoltarea unor sate viabile și încurajarea micilor întreprinzători tineri.

Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare este un instrument important pentru teritoriul acoperit,  pentru a reduce  dezechilibrele economice și sociale și disparitățile dintre urban și rural. Pentru că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze o astfel de strategie de dezvoltare locală în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login