COMUNICAT DE PRESĂ

20 February 2017

Lansarea proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub-Măsura 19.4                Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală  Ştefan  cel  Mare,  cu sediul social în  comuna  Aro­neanu,  sat  Aroneanu,  jud.  Iaşi,  în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare numărulC19401105011612411123/ 25.11.2016, anunță demararea implementării proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Proiectul este finanțat de …..

Mai mult

Strategia de Dezvoltare Locală, 2014 – 2020

15 December 2016

În data de 25 noiembrie 2016, Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare a semnat Acordul de finanțare și primul contract subsecvent, aferent perioadei 2016 – 2019, pentru implementarea unei noi Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) finanțată prin PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER. Prin Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Ștefan cel Mare se încadrează obiectivelor Politicii Agricole Comune …..

Mai mult

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login