COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Sub-Măsura 19.4

               Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală  Ştefan  cel  Mare,  cu sediul social în  comuna  Aro­neanu,  sat  Aroneanu,  jud.  Iaşi,  în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare numărulC19401105011612411123/ 25.11.2016, anunță demararea implementării proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),  Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Sub-Măsura 19.4. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă.

Valoarea eligibilă totală a finanțării este echivalentă a maximum 393.053,51 Euro.

Obiectul contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, respectiv:

–  Funcționarea Grupului de Acțiune Locală- Asociația GAL Ștefan cel Mare;

–  Activități de animare ale Grupului de Acțiune LocalăȘtefan cel Mare.

Durata de implementare a contractului de finanțare este de 37 de luni.

Activitatea de funcționare a GAL  și activitățile  de animare specifice derulate de acesta  au ca obiectiv creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial,  informarea actorilor interesați de la nivel local (de la cetățeni la mediul privat, ONG-uri și administrație publică locală) cu privire la programul LEADER,dar și mobilizarea actorilor interesați din comunitățile locale să se implice în accesarea măsurilor cuprinse în Strategia de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului GAL Ștefan cel Mare.

Teritoriul acoperit de GAL Ștefan cel Mare reprezintă zona rurală aflată în partea estică și sudică a județului Iași (localitățile Aroneanu, Golăiești, Ungheni, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Costuleni, Ciortești și Dobrovăț) și în partea nordică a județului Vaslui(localitățile Codăești, Tăcuta, Dănești, Rebricea, Negrești).

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login