CHESTIONAR ADRESAT LOCUITORILOR DIN TERITORIUL GAL ȘTEFAN CEL MARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2023-2027

În perioada următoare Gal Ștefan cel Mare va elabora  Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada de programare 2023-2027. Noua strategie de dezvoltare locală a teritoriului este plasată sub responsabilitatea comunității, iar pentru elaborarea strategiei este fundamentală implicarea comunității.

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, vă rugăm să intrați pe acest link si sa completati chestionarul: link

Chestionarul se adresează locuitorilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL ȘTEFAN CEL MARE (comuna  Aroneanu, Golăiești,  Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești, Dobrovăț, Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești).

Va mulțumim!

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login