Au fost lansate astăzi, pe 3 septembrie 2018, apelurile de selecție proiecte pentru măsurile din SDL 1.1 și 4.5

Pentru mai multe detalii, accesați menu-ul  Apeluri / Apeluri active:

M 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL

M 4.5/6B – Incluziunea socială pentru populația rromă

Ghidul solicitantului și anexele aferente pot fi descărcate din menu-ul Măsuri SDL, pentru fiecare măsură în parte.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login