Noutăți

5 October 2018

Prelungirea apelului de selecție a proiectelor pentru măsura 4.5

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță prelungirea, în data de 05.10.2018, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M4.5/6B Incluziunea socială pentru populația rromă.  Data limită de depunere a proiectelor:  05.11.2018, ora 12.00.

Mai mult

3 September 2018

Au fost lansate astăzi, pe 3 septembrie 2018, apelurile de selecție proiecte pentru măsurile din SDL 1.1 și 4.5

Pentru mai multe detalii, accesați menu-ul  Apeluri / Apeluri active: M 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL M 4.5/6B – Incluziunea socială pentru populația rromă Ghidul solicitantului și anexele aferente pot fi descărcate din menu-ul Măsuri SDL, pentru fiecare măsură în parte.

Mai mult

26 March 2018

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea, pe parcursul zilelor următoare, a apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsurile 2.1, 2.2, 2.4 și 4.2

Apelurile de selecție vor fi deschise conform următorului calendar: — M 2.1/2A – Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 2/2018: M2.1/2A: 02.04.2018 – 07.05.2018 — M 2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali Numărul de referință al sesiunii de selecție …..

Mai mult

1 March 2018

În atenția solicitanților de proiecte în cadrul Măsurilor de finanțare din GAL

Vă rugăm să aveți în vedere, în situația în care prin proiect se propune crearea de noi locuri de muncă, Nota de clarificare emisă de AM PNDR, pe care o puteți vizualiza aici.

Mai multArhiva SDL 2007-2013

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login