Noutăți

23 March 2023

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE ANUNȚĂ LANSAREA, PE DATA DE 31 MARTIE 2023, A APELULUI DE SELECȚIE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 2.4/2B – FONDURI EURI

Apelul de selecție va fi deschis conform următorului calendar: M2.4/2B – Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători. Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor din fonduri EURI: 1/2023 M2.4/2B: 31.03.2023 – 02.05.2023. Ghidul valabil și anexele pentru acest apel se găsesc in meniul Măsuri si Apeluri. Data 23.03.2023

Mai mult

21 March 2023

Masura 4.2/6A_Fonduri EURI – Clarificare privind punctarea criteriului de selecție: CS7.Proiecte de investiţii care includ achiziţii simple, fără construcții–montaj: bunuri / utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi; mijloace de transport specializate; etc.

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție dacă proiectul de investiție prevede exclusiv (cheltuieli eligibile și neeligibile) pentru achiziții simple, fără construcții – montaj: bunuri / utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi; mijloace de transport specializate; etc., necesare pentru implementarea proiectului. În cazul în care, studiul de fezabilitate prevede achiziția de echipamente/utilaje care …..

Mai mult

22 February 2023

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE ANUNȚĂ LANSAREA, PE DATA DE 03 MARTIE 2023, A APELULUI DE SELECȚIE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 4.2/6A – FONDURI EURI

Apelul de selecție va fi deschis conform următorului calendar: M4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali. Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor din fonduri EURI: 1/2023 M4.2/6A: 03.03.2023 – 03.04.2023. Ghidul valabil și anexele pentru acest apel se găsesc in meniul Măsuri si Apeluri. Data 22.02.2023

Mai mult

17 February 2022

AROMA REȚETELOR LOCALE – O CARTE MAGICĂ 3D PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR, TRADIȚIILOR ȘI TURISMULUI

Lansarea proiectului Aroma rețetelor locale !!! Perioada implementare: februarie 2022 –  iunie 2023 Scop: Stimularea turismului prin identificarea rețetelor tradiționale locale din teritoriile GAL-urilor partenere utilizând metode inovative și interactive. Obiectivele: Consolidarea capacității echipei de proiect și stimularea implicării comunității în identificarea, promovarea și valorificarea rețetelor tradiționale din teritoriul GAL-urilor partenere ca instrument de promovare …..

Mai multArhiva SDL 2007-2013

Proiect finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.
Contract de finanţare nr. C19401105011612411123/ 25.11.2016.
Valoare totală eligibilă: 393.053,51 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

© 2017 - Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

User Login