Noutăți

4 January 2017

Planul Anual de Achizitii 2017 / Planul de Achizitii al Proiectului 19.4

Puteti accesa, ma jos, Planul Anual de Achizitii al Proiectului. 1-plan-achizitii-proiect-gal-scm-2017-01-03-ab

Mai mult

15 December 2016

Strategia de Dezvoltare Locală, 2014 – 2020

În data de 25 noiembrie 2016, Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare a semnat Acordul de finanțare și primul contract subsecvent, aferent perioadei 2016 – 2019, pentru implementarea unei noi Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) finanțată prin PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER. Prin Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Ștefan cel Mare se încadrează obiectivelor Politicii Agricole Comune …..

Mai mult

8 September 2014

Evenimentul de promovare a activității GAL

Duminică, 07 septembrie 2014, ora 11.00, a avut loc la Drăxeni, comuna Rebricea, jud. Vaslui, evenimentul de promovare  DEZVOLTARE ȘI TRADIȚIE PRIN GAL ȘTEFAN CEL MARE.  Evenimentul a reunit peste 100 de participanți: fermieri, agricultori, asociații de producători, alte asociații membre ale GAL, reprezentanți ai localităților componente din GAL etc. Au răspuns invitației noastre și …..

Mai mult

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER Contract de finanţare nr. C 4312011212425811/31.01.2012. Valoare totală eligibilă: 3.675.865 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României - 2.849.924 Euro. Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile, privind Programele PNDR și SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării. © 2014 Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare.

User Login